Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNA KOMUNIKACJA MIEJSKA

Data publikacji 27.02.2012

Sygnały napływające od mieszkańców stolicy oraz obserwacje policjantów ruchu drogowego potwierdzają, że wśród niektórych kierowców autobusów komunikacji miejskiej oraz motorniczych panuje przekonanie, że popełniane przez nich wykroczenia w ruchu drogowym pozostają bezkarne. Stan techniczny autobusów również budzi uzasadnione zastrzeżenia. W celu przeciwdziałania tego typu wykroczeniom, policjanci warszawskiej "drogówki" przeprowadzą działania "Bezpieczna Komunikacja Miejska".

Układ komunikacyjny m. st. Warszawy oraz bardzo duży wzrost liczby pojazdów poruszających się po ulicach miasta powoduje, że na większości ciągów komunikacyjnych występuje bardzo duże nasilenie ruchu kołowego. W ruchu tym - poza indywidualnymi środkami transportu - funkcjonuje zbiorowy transport publiczny, wykonywany między innymi autobusami i tramwajami. Kierujący tymi pojazdami często "ułatwiają" sobie przejazd i nie stosują się do przepisów ruchu drogowego.

Aby wyeliminować nieprawidłowości w ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego  KSP przeprowadzą zintensyfikowane działania. Będą one prowadzone zarówno radiowozami oznakowanymi jak i nieoznakowanymi z wideorejestratorami. Policjanci nieumundurowani będą jeździć jako pasażerowie (autobusów i tramwajów) i prowadzić obserwację sposobu jazdy kierującego. Aby pasażerowie nie odczuwali problemów z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, karanie za wykroczenia będzie się odbywało w miarę możliwości po dojeździe na pętlę lub zajezdnię. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach (np. stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu) policjanci będą podejmować interwencje niezwłocznie, zakazując dalszej jazdy.

Ponadto w rejonach pętli autobusowych i tramwajowych, policjanci wyposażeni w specjalistyczne przyrządy kontrolne będą badać stan techniczny pojazdów komunikacji miejskiej, a także stan trzeźwości kierujących oraz dokumenty niezbędne do realizacji zadań pracowniczych.
mat. WRD

Powrót na górę strony