Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądź karpiem - Nie daj się złowić

Data publikacji 23.12.2010

Kontynuując ubiegłoroczną akcję „Bezpieczne zakupy” przeprowadzoną w grudniu 2009 r. policjanci wydziału wywiadowczo-patrolowego komendy stołecznej policji ponownie wdrażają działania mające na celu obniżenie liczby kradzieży kieszonkowych, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. W tym roku wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego rozpoczęto 1 grudnia akcję „Nie bądź karpiem - Nie daj się złowić”.

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez Policję. Jak wynika z analizy stanu bezpieczeństwa i zagrożeń na terenie m. st. Warszawy, cześć zdarzeń o charakterze kryminalnym ma miejsce w rejonach o specyfice, która powoduje, że Policja nie ma bezpośredniego wpływu na ich ograniczenie. Mając na uwadze potrzebę dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w środkach transportu miejskiego oraz poczucie bezpieczeństwa klientów podróżujących do placówek handlowych, jak też zbliżający się okres wzmożonych zakupów związany ze zbliżającymi się Świętami oraz Nowym Rokiem, postanowiono wprowadzić i realizować działania prewencyjne i profilaktyczne ukierunkowane na zmniejszenie skali tego zjawiska.

Policjanci wydziału wywiadowczo–patrolowego oraz oddziału prewencji będą prowadzić działania w trzech płaszczyznach:

· Działania edukacyjne, polegające na kontrolowanym inscenizowaniu przez policjantów momentów kradzieży kieszonkowych, w celu uświadomienia wytypowanym osobom, jak nieuwaga, brak nadzoru nad posiadanym mieniem, może zachęcić potencjalnych złodziei do kradzieży. Jednocześnie realizujący rozdawać będą opracowane dla potrzeb akcji ulotki informacyjne „Nie bądź karpiem, nie daj się złowić”.

· Działania prewencyjne, polegające na odpowiednim kierowaniu policjantów umundurowanych z wydziału wywiadowczo–patrolowego KSP i Referatu Współpracy z Policją Straży Miejskiej oraz patroli z psami służbowymi i patroli konnych, kierowanych do codziennej służby prewencyjnej. Wyznaczone patrole działać będą w rejonach centrów handlowych (teren bezpośrednio przyległy oraz parkingi i ciągi komunikacyjne prowadzące do tych centrów) z zadaniem prewencyjnego oddziaływania mającego przeciwdziałać popełnianiu przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz zatrzymywaniu sprawców czynów zabronionych. Ponadto, w celu skutecznego wyeliminowania potencjalnych sprawców wykroczeń i przestępstw w środkach komunikacji miejskiej, realizowane będą wspólne patrole policji z kontrolerami ZTM.

· Działania wywiadowcze, polegające na prowadzeniu działań przede wszystkim przez sekcję do walki z kradzieżami kieszonkowymi mające na celu ujęcie na gorącym uczynku złodziei kieszonkowych operujących w rejonach centrów handlowych. Działania te będą wspierane przez policjantów nieumundurowanych z referatów wywiadowczych WWP KSP, kierowanych do codziennej służby. Patrole te będą pracować w sposób analogiczny, jak patrole mundurowe, ze szczególnym ukierunkowaniem na obserwację, typowanie i zatrzymywanie potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń.

W tym okresie, bezpieczeństwa osób poruszającymi się środkami komunikacji oraz robiących przedświąteczne zakupy będzie strzegło codziennie dodatkowo 260 policjantów skierowanych wyłącznie do tych działań.

 

mat, wwp

Powrót na górę strony