BĄDŹ SUPERBOHATEREM

"BĄDŹ SUPERBOHATEREM"

Data publikacji 05.02.2021

Stołeczni policjanci zapraszają uczniów klas 1-6 szkół podstawowych z terenu miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów okołowarszawskich do udziału w akcji edukacyjnej pn. „BĄDŹ SUPERBOHATEREM!”

Ponieważ nie możemy spotkać się z Wami osobiście postanowiliśmy przygotować dla Was propozycję zajęć informacyjno-edukacyjnych w sieci.

Co miesiąc, przez cały rok szkolny 2020/2021 będziemy zamieszczać dla Was krótkie opowiadania. Możecie je samodzielnie odsłuchać, odczytać lub poprosić o pomoc opiekunów i nauczycieli podczas zajęć szkolnych.

Do każdego opowiadania zostaną również dołączone grafiki, np. kolorowanki, krzyżówki, historyjki obrazkowe, gotowe do samodzielnego wydruku.

Każde opowiadanie możecie przedstawić w formie plakatu według własnego pomysłu. Kolejne opowiadania zamieszczane będą do 5-go dnia każdego miesiąca. Zgłoszona praca musi być opatrzona szczegółowym opisem tego, co przedstawia. Poproście rodziców, aby sfotografowali Waszą pracę i przesłali w formie elektronicznej (zdjęcie w formacie JPG) wraz ze skanem/zdjęciem wypełnionej karty identyfikacyjnej autora pracy oraz jej opisem. Prace należy przesyłać na adres poczty elektronicznej  zborsukiembezpieczniej@ksp.policja.gov.pl obsługiwanej przez Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji.Termin nadsyłania prac upływa ostatniego dnia danego miesiąca, którego dotyczy praca. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, w którym termin nadesłania prac upływa z ostatnim dniem października.

Wybrane prace zamieszczane będą na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji. Dla autorów najciekawszych prac przygotujemy drobne upominki.

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych:

Przesłanie pracy jest równoznaczne z:

  • zapoznaniem się i akceptacją powyższych zasad,

  • oświadczeniem, że praca została wykonana samodzielnie przez uczestnika,

  • udzieleniem zgody na prezentowanie pracy na stronie internetowej KSP oraz w mediach społecznościowych organizatora akcji oraz w publikacjach przez niego wydawanych,

  • wyrażeniem zgody na opublikowanie swojego imienia oraz wieku na stronach internetowych, publikacjach wydawniczych i innych środkach masowego przekazu,

  • zrzeczeniem się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac,

  • wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów akcji.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac w środkach masowego przekazu w celu promocji.

UWAGA!

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 na prace za miesiące maj/czerwiec czekamy do dnia 10 czerwca 2021 roku.

 

Tutaj możecie obejrzeć fotogalerię prac przesyłanych w ramach akcji.

 

BĄDŹ SUPERBOHATEREM!

Rok Szkolny 2020/2021

 

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK

 

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

 

STYCZEŃ

 

LUTY

MARZEC

 

KWIECIEŃ

 

MAJ

CZERWIEC

 

 

 

Powrót na górę strony