Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
331 Dostawa płyt meblowych i taśmy pcv - Postępowanie objęte umową ramową 18.03.2020 WZP-1251/20/78/IR
332 Dostawa samochodu pomocy drogowej 17.03.2020 WZP-344/20/33/T Link
333 Dostawa grzejników, term i ogrzewaczy - Postępowanie objęte umową ramową 17.03.2020 WZP-1252/20/79/IR
334 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - tranzyt w budynku warsztatowo-biurowym w obiekcie KSP przy ul. Karolkowej 46 13.03.2020 WZP-1303/20/83/IR
335 Remont punktów radiowych i pomieszczeń łączności obiektów KSP przy ul. Króla Maciusia 9/87, Kłopotowskiego 2/121 i Świętokrzyskiej 35/199 w Warszawie 13.03.2020 WZP-1316/20/84/IR
336 Remont pokrycia dachowego wraz z zaprojektowaniem i wymianą urządzenia piorunochronnego LPS w obiektach Policji 13.03.2020 WZP-1286/20/82/IR
337 Dostawa 18 bezzałogowych statków powietrznych wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie dla 36 funkcjonariuszy uprawniające do używania bezzałogowych statków powietrznych 12.03.2020 WZP-374/20/34/T
338 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej w Otwocku - Etap 1 10.03.2020 WZP-1138/20/75/IR Link
339 Dostawa środków do dezynfekcji rąk 06.03.2020 WZP-1142/20/76/Z
340 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych dla KPP Legionowo i KPP Otwock 06.03.2020 WZP-659/20/42/F
341 Dostawa siedzisk 06.03.2020 WZP-993/20/69/Z
342 Świadczenie usług holowania pojazdów 05.03.2020 WZP-1010/20/71/T
343 Dostawy szaf metalowych 04.03.2020 WZP-971/20/68/Z
344 Dostawa rękawic jednorazowych - Postępowanie objęte umową ramową 04.03.2020 WZP-970/20/67/Z
345 Dostawy urządzeń drukujących 04.03.2020 WZP-757/20/62/Ł Link
346 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów KSP o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 03.03.2020 WZP-941/20/66/T Link
347 Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z jednostek podległych Komendzie Stołecznej Policji z Powiatu Wołomińskiego 02.03.2020 WZP-994/20/70/AG
348 Dostawy mebli biurowych 28.02.2020 WZP-830/20/65/Z
349 Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej 27.02.2020 WZP-766/20/63/F
350 Dostawa gniazd elektrycznych i komputerowych - Postępowanie objęte umową ramową 26.02.2020 WZP-740/20/48/IR
351 Dostawa baterii - Postępowanie objęte umową ramową 26.02.2020 WZP-742/20/50/IR
352 Dostawa przewodów elektrycznych, teletechnicznych i osprzęt do nich - Postępowanie objęte umową ramową 26.02.2020 WZP-739/20/47/IR
353 Dostawa akcesoriów i osprzętu elektrycznego - Postępowanie objęte umową ramową 26.02.2020 WZP-741/20/49/IR
354 Dostawa baterii, zlewów, umywalek - Postępowanie objęte umową ramową 26.02.2020 WZP-752/20/60/IR
355 Dostawa stelaży wc, pisuarów, desek klozetowych - Postępowanie objęte umową ramową 26.02.2020 WZP-751/20/59/IR
356 Dostawa materiałów sanitarnych - Postępowanie objęte umową ramową 26.02.2020 WZP-750/20/58/IR
357 Dostawa kabin, brodzików, drzwi do kabin - Postępowanie objęte umową ramową 26.02.2020 WZP-747/20/55/IR
358 Dostawa grzejników, term i ogrzewaczy - Postępowanie objęte umową ramową 26.02.2020 WZP-746/20/54/IR
359 Dostawa rur i kształtek stalowych - Postępowanie objęte umową ramową 26.02.2020 WZP-753/20/61/IR
360 Dostawa rur i kształtek z polipropylenu - Postępowanie objęte umową ramową 26.02.2020 WZP-749/20/57/IR
Powrót na górę strony