Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej w Otwocku - Etap 1

Data publikacji 10.03.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-1138/20/75/IR
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71320000-7; 71220000-6

Uwaga: Poprawiona wysokość wadium w Ogłoszeniu o zamówieniu - 17 000 zł!

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na - 22.04.2020 r. godz 14:00!

Uwaga: Nowy zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty !

Powrót na górę strony