Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Dostawa i montaż sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie siłowni 05.06.2023 WZP-1330/23/86/Z Link
2 Dostawa niszczarek biurowych 30.05.2023 WZP-1236/23/80/Z Link
3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa nowych siedzib jednostek organizacyjnych policji 26.05.2023 WZP-2916/22/171/IR Link
4 Dostawa stacji roboczych do obsługi systemu technicznego zabezpieczenia osób i mienia. 24.05.2023 WZP-1068/23/68/Ł Link
5 Dostawy szaf metalowych 23.05.2023 WZP-1282/23/81/Z Link
6 Dostawy odzieży i obuwia roboczego 15.05.2023 WZP-1100/23/72/Z Link
7 Dostawy wraz z montażem systemów zabezpieczenia technicznego 03.05.2023 WZP-902/23/51/Ł Link
8 Dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych 03.05.2023 WZP-987/23/57/AG Link
9 Dostawy materiałów kancelaryjnych 28.04.2023 WZP-1003/23/58/Z Link
10 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia radioliniowego punkt-punkt i punkt- wielopunkt 28.04.2023 WZP-930/23/53/Ł Link
11 Dostawa licencji do oprogramowania Genetec Security Center - Postępowanie objęte umową ramową 28.04.2023 WZP-966/23/56/Ł
12 Dostawy oleju napędowego grzewczego do celów opałowych 19.04.2023 WZP-848/23/50/AG Link
13 Dostawy artykułów spożywczych 07.04.2023 WZP-773/23/47/Z Link
14 Dostawa siedzisk biurowych. 07.04.2023 WZP-517/23/35/Z Link
15 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do faksów Panasonic 04.04.2023 WZP-766/23/46/Ł Link
16 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej 03.04.2023 WZP-685/23/45/Ł Link
17 Dostawa niszczarek biurowych 29.03.2023 WZP-660/23/39/Z Link
18 Dostawa urządzeń radiowych 27.03.2023 WZP-537/23/37/Ł Link
19 Sukcesywne dostawy akumulatorów 09.03.2023 WZP-416/23/29/T Link
20 Dostawy i montaż verticali, rolet i żaluzji 09.03.2023 WZP-399/23/26/Z Link
21 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do faksów Panasonic 06.03.2023 WZP-356/23/23/Ł Link
22 Dostawa i montaż sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie siłowni. 28.02.2023 WZP-429/23/30/Z Link
23 Dostawy urządzeń wielofunkcyjnych 22.02.2023 WZP-236/23/18/Ł Link
24 Dostawy artykułów spożywczych 17.02.2023 WZP-221/23/17/Z Link
25 Dostawa druków resortowych oraz druków ścisłego zarachowania. 13.02.2023 WZP-237/23/19/Z Link
26 Dostawy przełączników sieciowych 10.02.2023 WZP-191/23/14/Ł Link
27 Dostawy wody mineralnej 08.02.2023 WZP-169/23/10/Z Link
28 Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w obrębie budynku koszarowo-biurowego 7C przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie 06.02.2023 WZP-151/23/6/AG Link
29 Dostawy mebli biurowych 06.02.2023 WZP- 177/23/11/Z Link
30 Dostawy olejów silnikowych, płynu Adblue i płynów do spryskiwaczy 02.02.2023 WZP-92/23/4/T Link
31 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z jednostek podległych KSP z terenu powiatu: mińskiego 01.02.2023 WZP-188/23/13/AG Link
32 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji skierowanych do odbycia adaptacji zawodowej 18.01.2023 WZP-28/23/1/Z Link
33 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu magazynowania kluczy wewnętrznych 23.12.2022 WZP-3117/22/178/Ł Link
34 Dostawy rękawiczek nitrylowych 22.12.2022 WZP-2922/22/172/Z Link
Powrót na górę strony