Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu RICOH - Postępowanie objęte umową ramową 12.01.2022 WZP-25/22/2/Ł
2 Identyfikatory imienne - Postępowanie objęte umową ramową 04.02.2022 WZP-239/22/17/Z
3 Dostawy papieru kserograficznego 23.12.2021 WZP - 4655/21/301/Z Link
4 Dostawa 5 samochodów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej, 3 stacjami ładowania typu (wall box), sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem instalacji zasilającej wraz z montażem ładowarek 11.02.2022 WZP-116/22/8/T Link
5 Zwiększenie funkcjonalności stref wschodniej, zachodniej, południowej i północnej systemu TetraNode firmy Rohill eksploatowanej przez Komendę Stołeczną Policji 11.02.2022 WZP-78/22/5/Ł Link
6 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu RICOCH - Postępowanie objęte umową ramową 14.02.2022 WZP-306/22/27/Ł
7 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego LEXMARK - Postępowanie objęte umową ramową 16.02.2022 WZP-309/22/30/Ł
8 Świadczenie usługi holowania pojazdów 24.01.2022 WZP-115/22/7/T Link
9 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 8 wchodzącego w skład kompleksu budynków dydaktyczno-koszarowych Oddziału Prewencji Policji KSP w Piasecznie 22.01.2022 WZP-138/22/10/IR Link
10 Remont obiektów, punktów radiowych i pomieszczeń łączności KSP 22.02.2022 WZP-137/22/91/IR Link
Powrót na górę strony