Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków posadowienia obiektu budowlanego nowoprojektowanego skrzydła Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, na działkach ewidencyjnych nr 81/1 oraz 81/2 położonych w powiecie pruszkowskim obręb Pruszków 23, pomiędzy ulicami Lipową i Kraszewskiego. 15.02.2018 WZP-75/MW/18
2 Ubezpieczenie 19 koni służbowych KSP od padnięcia i uboju z konieczności oraz ryzyka operacji 01.02.2018 WZP-63/MW/18
3 Świadczenie usług w zakresie codziennego przygotowania i dostarczania ciepłych posiłków lub suchego prowiantu w formie paczek dla 20 osób. 01.02.2018 WZP-59/MW/18
4 Zakup usługolenie i egzaminy w zakresie Technik ochrony przed upadkiem z wysokości - przedłużenie uprawnień dla 7 funkcjonariuszy, nabycie uprawnień dla 3 funkcjonariuszy oraz nabycie uprawnień Technik ochrony przed upadkiem z wysokości z elementami technik linowych dla 2 funkcjonariuszy. 31.01.2018 WZP-48/MW/18
5 Szkolenie i egzaminy w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznej do 1 kV - 3 pracowników Wydz. Administracyjno - Gospodarczego oraz 21 pracowników Wydz. Teleinformatyki 31.01.2018 WZP-47/MW/18
6 Szkolenie i egzamin w zakresie eksploatacji kotłów - nabycie uprawnień, dla 3 funkcjonariuszy. 31.01.2018 WZP-46/MW/18
7 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla projektu pn."Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej Komendy stołecznej Policji - etap II" w ramach ogłoszonego konkursu projektów, poddziałanie 1.3.1 POIiŚ 2014-2020 26.01.2018 WZP-43/MW/18
8 Usługa wymiany baterii w paralizatorach Taser X-26 - 40 szt. 24.01.2018 WZP-35/MW/18
9 Usługa druku czasopisma "Stołeczny Magazyn Policji". 24.01.2018 WZP-34/MW/18
10 Świadczenie usług w zakresie wynajmu i czyszczenia toalet przenośnych na terenie m.st. Warszawy. 24.01.2018 WZP-33/MW/18
Powrót na górę strony