Przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków posadowienia obiektu budowlanego nowoprojektowanego skrzydła Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, na działkach ewidencyjnych nr 81/1 oraz 81/2 położonych w powiecie pruszkowskim obręb Pruszków 23, pomiędzy ulicami Lipową i Kraszewskiego.

Data publikacji 15.02.2018    poniżej 30.000 euro
Nr referencyjny: WZP-75/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71352000-0, 71332000-4
Powrót na górę strony