Świadczenie usług w zakresie wynajmu i czyszczenia toalet przenośnych na terenie m.st. Warszawy.

Data publikacji 24.01.2018    poniżej 30.000 euro
Nr referencyjny: WZP-33/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 90420000-7
Powrót na górę strony