Szkolenie i egzaminy w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznej do 1 kV - 3 pracowników Wydz. Administracyjno - Gospodarczego oraz 21 pracowników Wydz. Teleinformatyki

Data publikacji 31.01.2018    Poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-47/MW/18
Wartość zamówienia: Poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 80510000-2
Powrót na górę strony