Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla projektu pn."Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej Komendy stołecznej Policji - etap II" w ramach ogłoszonego konkursu projektów, poddziałanie 1.3.1 POIiŚ 2014-2020

Data publikacji 26.01.2018    poniżej 30.000 euro
Nr referencyjny: WZP-43/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71241000-9
Powrót na górę strony