Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
21 Dostawa kserokopiarek 04.12.2017 WZP-916/MW/17
22 Przegląd techniczny roczny SAP, SUG, oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, oddymianie w Komendie Stołecznej Policji i jednostkach Komendy Stołecznej Policji oraz w Komendach Rejonowych i Powiatowych Policji garnizonu warszawskiego. 04.12.2017 WZP-907/MW/17
23 Dostawa niszczarek 04.12.2017 WZP-917/MW/17
24 Dostawa wyposażenia technicznego i warsztatowego. 01.12.2017 WZP-912/MW/17
25 Zakup prenumeraty prasy papierowej na rok 2018 wraz z dostawą do Komendy Stołecznej Policji, ul Nowolipie 2, 00-150 Warszawa 30.11.2017 WZP-902/MW/17
26 Wykonanie przeglądu okresowego (6 m-cy) nw. urządzeń: a) winda towarowa zamontowana na samochodzie DAF - 2szt. b) winda towarowa zamontowana na samochodzie DAF PROTEUS - 1szt. 30.11.2017 WZP-905/MW/17
27 Sukcesywne dostawy materiałów do napraw i montażu opon samochodowych. 30.11.2017 WZP-896/MW/17
28 Wykonanie przeglądu podnośnika kanałowego hydrauliczno-pneumatycznego i prasy elektryczno-hydraulicznej. 29.11.2017 WZP-895/MW/17
29 Dostawa amunicji do ekspertyz balistycznych. 28.11.2017 WZP-886/MW/17
30 Wymiana uszkodzonego szczytowego wzmacniacza antenowego na strefie radiowej systemu trankingowego EDACS. 27.11.2017 WZP-846/MW/17
Powrót na górę strony