Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
11 Wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w obiektach KSP 21.01.2022 WZP-147/22/11/IR Link
12 Wymiana instalacji CO w budynku Komisariatu Policji w Czosnowie 27.01.2022 WZP-186/22/15/IR Link
13 Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ulicy Puławskiego 7A z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą 11.02.2022 WZP-201/22/16/IR Link
14 Budowa posterunku Policji w Leoncinie w systemie modułów 3D – w formule zaprojektuj i wybuduj. 11.02.2022 WZP-331/22/34/IR Link
15 Dostawy materiałów eksploatacyjnych KYOCERA - Postępowanie objęte umową ramową 11.02.2022 WZP-302/22/23/Ł
16 Całodobowe świadczenia usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych / doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych 16.02.2022 WZP-320/22/32/F Link
17 Remont rozdzielnicy głównej oraz 4 rozdzielnic odbiorowych z wykonaniem dokumentacji projektowej w KRP Warszawa IV 26.01.2022 WZP-159/22/13/IR Link
18 Dostawy płotów zaporowych oraz koszy transportowych 11.02.2022 WZP-240/22/18/Z Link
19 Usługa dostarczania posiłków 25.01.2022 WZP-100/22/6/Z Link
20 Obsługa stajenna koni 18.02.2022 WZP-325/22/33/Z Link
Powrót na górę strony