Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów KSP o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

Data publikacji 03.03.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-941/20/66/T
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50112100
Powrót na górę strony