Remont pokrycia dachowego wraz z zaprojektowaniem i wymianą urządzenia piorunochronnego LPS w obiektach Policji

Data publikacji 13.03.2020    poniżej 5 350 000 euro
Nr referencyjny: WZP-1286/20/82/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 350 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45453000-7; 45213310-9; 45261320-3; 45261210-9; 15310000-3; 71320000-7; 45312310-3; 45321000-3; 45442100-8; 45320000-6;

Uwaga: Wyznaczono termin wizji lokalnej na dzień 19.03.2020 r. godz. 14:00!

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 31.03.2020 r. godz. 13:30 na 08.04.2020 r. godz. 13:30!

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony