Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
151 Dostawa oznaczeń stopni służbowych i rodzajów służb - postępowanie objete umową ramową. 01.08.2018 WZP-3809/18/176/Z
152 Dostawa urządzeń sanitarnych - postępowanie objęte umową ramową. 30.07.2018 WZP-3769/18/172/IR
153 Dostawa zaworów - postępowanie objęte umową ramową. 30.07.2018 WZP-3768/18/171/IR
154 Dostawa akcesoriów i osprzętu elektrycznego - postępowanie objęte umową ramową. 30.07.2018 WZP-3767/18/170/IR
155 Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, przy ul. Janowskiego 7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 27.07.2018 WZP- 3846/18/177/IR
156 Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budowlano - wykonawczej i kosztorysów inwestorskich dla zadania budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku 27.07.2018 WZP- 3796/18/175/IR
157 Dostawy opon zimowych 27.07.2018 WZP – 3780/18/174/T
158 Dostawa pokrowców na czapki - postępowanie objęte umową ramową 27.07.2018 WZP-3738/18/169/Z
159 Dostawa futerałów na: broń, kajdanki, RMG - postępowa objętu umową ramową. 23.07.2018 WZP-3623/18/166/Z
160 Dostaw materiałów elektrycznych -postępowanie objęte umową ramową. 23.07.2018 WZP-3648/18/167/IR
161 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji. 23.07.2018 WZP-3209/18/145/F
162 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi. 19.07.2018 WZP-3726/18/168/IR
163 Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego - postępowanie objęte umową ramową. 12.07.2018 WZP-3426/18/159/IR
164 Dostawy materiałów elektrycznych - postępowanie objęte umową ramową. 12.07.2018 WZP-3427/18/160/IR
165 Remont, przebudowa wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji „Pałac Mostowskich” – w systemie zaprojektuj i wybuduj 11.07.2018 WZP-3528/18/164/IR
166 Dostawy środków czystości 11.07.2018 WZP-3475/18/162/AG
167 Dostawa hydraulicznych materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych - postępowanie objęte umową ramową. 11.07.2018 WZP-3424/18/157/IR
168 Dostawa rur kanalizacyjnych - postępowanie objęte umową ramową. 11.07.2018 WZP-3425/18/158/IR
169 Dostawa urządzeń sanitarnych -postępowanie objęte umową ramową. 11.07.2018 WZP-3423/18/156/IR
170 Dostawa zaworów - postępowanie objęte umową ramową. 11.07.2018 WZP-3422/18/155/IR
171 Remont drogi dojazdowej do magazynów Wydziału Zaopatrzenia KSP. 10.07.2018 WZP-3229/18/148/IR
172 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji 09.07.2018 WZP-3453/18/161/F
173 Dostawa rękawic dla motocyklistów - postępowanie objęte umową ramową. 06.07.2018 WZP- 3202/18/144/Z
174 Dostawa futerałów na : broń, kajdanki, RMG - postępowanie objęte umową ramową. 05.07.2018 WZP-3286/18/152/Z
175 Dostawa obuwia roboczego - postępowanie objęte umową ramową. 05.07.2018 WZP- 3246/18/150/Z
176 Dostawa odzieży roboczej objeta - postępowanie objęte umową ramową. 05.07.2018 WZP-3245/18/149/Z
177 Dostawa 22 szt. samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym do Komendy Stołecznej Policji. 05.07.2018 WZP-3378/18/154/T
178 Dostawy komputerów przenośnych o zwiększonej odporności . 04.07.2018 WZP-2605/18/107/Ł
179 Świadczenie usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni o twardej nawierzchni na terenie nieruchomości położonych przy ulicy Puławskiej 44E oraz Kościelnej 3 w Piasecznie. 03.07.2018 WZP-2981/18/135/AG
180 Dostawa paliwa gazowegodo obiektu położonego w Warszawie przy ulicy Mrówczej 210. 03.07.2018 WZP-2850/18/127/AG
Powrót na górę strony