Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
211 Dostawa odczynników i materiałów do badań genetycznych. 01.06.2018 WZP-2782/18/121/Z
212 Świadczenie usług systemu druku podążającego wraz z zapewnieniem urządzeń drukujących 01.06.2018 WZP – 2026/18/88/Ł
213 Dostawa części zamiennych do samochodów marki Volkswagen T-4 30.05.2018 WZP- 2549/18/105/T
214 Malowanie ścian wewnętrznych z przygotowaniem powierzchni hali dużej Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 72 30.05.2018 WZP-2776/18/120/IR
215 Remont dachu budynku KRP Warszawa III wraz z remontem instalacji odgromowej 28.05.2018 WZP-2729/18/119/IR
216 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysów inwestorskich dla zadania budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Wiązownej. 25.05.2018 WZP - 2636/18/109/IR
217 Remont, przebudowa wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji „Pałac Mostowskich” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” . 25.05.2018 WZP-2708/18/118/IR
218 Dostosowanie budynku nr 10 Oddziału Prewencji Policji do przepisów p.poż. 22.05.2018 WZP – 2652/ 18/116/IR
219 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi 21.05.2018 WZP-2610/18/108/IR
220 Remont w budynku Komisariatu Rejonowego Policji IV przy ul. Żytniej 36 w Warszawie 21.05.2018 WZP-2590/18/106/IR
221 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji 17.05.2018 WZP-2278/18/100/F
222 Dostawa materiałów i akcesoriów do sprzętu teleinformatycznego. 17.05.2018 WZP-2025/18/87/Ł
223 Przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi i punktem poboru wody do tankowania cystern oraz remontem budynku nr 12 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 16.05.2018 WZP-2511/18/104/IR
224 Remont drogi dojazdowej do magazynów wydziału Zaopatrzenia KSP. 11.05.2018 WZP-2450/18/102/IR
225 Dostawa i montaż verticali, rolet i żaluzji w ramach umowy ramowej. 10.05.2018 WZP-2256/18/99/Z
226 Dostawa czapek gabardynowych - postępowanie objęte umową ramową. 08.05.2018 WZP-2195/18/98/Z
227 Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej. 07.05.2018 WZP-2289/18/101/F
228 Świadczenie usług obsługi serwisowej urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. 07.05.2018 WZP-1928/18/84/Z
229 Dostawa szaf metalowych BHP postępowanie w ramach umowy ramowej. 07.05.2018 WZP-2160/18/95/Z
230 Remont pomieszczenia węzła cieplnego wraz z jego wymianą i przygotowanie nowego pomieszczenia dla węzła cieplnego w budynku Policyjnej Izby Dziecka przy ul. Wiśniowej 44 w Warszawie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 30.04.2018 WZP-2186/18/97/IR
231 Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysów inwestorskich dla zadań budowy nowych siedzib Posterunków Policji w Prażmowie i Lesznie. 27.04.2018 WZP - 2175/18/96/IR
232 Dostosowanie budynków nr 9 i 10 Oddziału Prewencji Policji do przepisów p.poż. 27.04.2018 WZP-2032/18/98/IR
233 Świadczenie usługi zkwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji zadanie nr 12. 27.04.2018 WZP-2136/18/93/Z
234 Świadczenie usługi zkwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji zadanie nr 10. 27.04.2018 WZP-2135/18/93/Z
235 Świadczenie usługi w celu zakwaterowana i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - postępowanie w ramach umowy ramowej. 26.04.2018 WZP-2134/18/91/Z
236 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - w ramach umowy ramowej. 26.04.2018 WZP - 2137/18/94/Z
237 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V 26.04.2018 WZP – 1910/18/82/F
238 Remont w budynku Komisariatu Rejonowego Policji IV przy ul. Żytniej 36 w Warszawie. 26.04.2018 WZP-2125/18/90/IR
239 Dostawa mebli biurowych 19.04.2018 WZP-1661/18/74/Z
240 Przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi w systemie „zaprojektuj i wybuduj". 18.04.2018 WZP-1873/18/81/IR
Powrót na górę strony