Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
181 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi. 28.06.2018 WZP-3293/18/153/IR
182 Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj 28.06.2018 WZP-3226/18/146/IR
183 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policją w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji 28.06.2018 WZP-3263/18/151/F
184 Malowanie ścian wewnętrznych z przygotowaniem powierzchni hali dużej Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 72 26.06.2018 WZP-3228/18/147/IR
185 DOSTAWA CIĘŻKICH MOTOCYKLI OZNAKOWANYCH 25.06.2018 WZP – 3174/18/141/T
186 Dostawa 15 szt. samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym do Komendy Stołecznej Policji 25.06.2018 WZP-3186/18/142/T
187 Dostawa druków w postaci książek 22.06.2018 WZP-3063/18/140/Z
188 Dostawa materiałów i odczynników do ujawniania, utrwalania i badania śladów kryminalistycznych. 21.06.2018 WZP-3023/18/138/Z
189 Dostawa i montaż verticali, rolet i żaluzji - postępowanie objęte umową ramową 20.06.2018 WZP-2990/18/137/Z
190 Dostawa rękawic dla motocyklistów - postępowanie objęte umową ramową. 19.06.2018 WZP-2934/18/133/Z
191 Umindurowanie dla motocyklisty - pasy białe z koalicyjkama - postępowanie objęte umową ramową. 18.06.2018 WZP-2933/18/132/Z
192 Dostawa rękawic jednorazowych - postępowanie objęte umową ramową. 18.06.2018 WZP-2932/18/131/Z
193 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji 13.06.2018 WZP-2984/18/136/F
194 Remont, przebudowa wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji „Pałac Mostowskich” – w systemie zaprojektuj i wybuduj 12.06.2018 WZP-3028/18/139/IR
195 DOSTAWY AKUMULATORÓW DO RADIOTELEFONÓW I TERMINALI MOBILNYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KSP 12.06.2018 WZP-2504/18/103/Ł
196 Dostawa druków w postaci książek - postępowanie objęte umową ramową. 11.06.2018 WZP-2784/18/123/Z
197 Dostawa druków w postaci luzów i teczek postępowanie objęte umową ramową. 11.06.2018 WZP-2829/18/125/Z
198 Zaprojetowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 polożonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi. 08.06.2018 WZP-2969/18/134/IR
199 Remont w budynku Komisariatu Rejonowego policji IV przy ul. Żytniej36 w Warszawie 08.06.2018 WZP-2928/18/130/IR
200 Przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi i punktem poboru wody do tankowania cystern oraz remontem budynku nr 12 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie w systemie „zaprojektuj i wybuduj" 07.06.2018 WZP-2912/18/129/IR
201 Dostawa oznaczeń służbowych i rodzajów służby - postępowanie objęte umową ramową. 07.06.2018 WZP-2783/122/Z
202 Dostawa materiałów kancelaryjnych - postępowanie objęte umową ramową. 06.06.2018 WZP-2697/18/117/Z
203 Sukcesywnych dostaw materiałów i odczynników dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA 05.06.2018 WZP-2818/18/124/Z
204 Remont drogi dojazdowej do magazynów Wydziału Zaopatrzenia KSP. 05.06.2018 WZP-2868/18/128/IR
205 Dostawa akcesoriów i osprzętu elektrycznego - postępowanie objęte umową ramową. 05.06.2018 WZP-2646/18/112/IR
206 Dostawa rur kanalizacyjnych z tworzyw - postępowanie objęte umową ramową. 04.06.2018 WZP-2647/18/113/IR
207 Dostawa zaworów - postępowanie objęte umową ramową. 04.06.2018 WZP-2649/18/115/IR
208 Dostawa hydraulicznych materiałów pomocniczych - postępowanie objęte umową ramową. 04.06.2018 WZP-2645/18/111/IR
209 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Mrozach wraz z rozbiórką istniejącej zabudowy. 04.06.2018 WZP-2838/18/126/IR
210 Dostawa urządzeń sanitarnych 04.06.2018 WZP-2648/18/114/IR
Powrót na górę strony