Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
61 Dostawa serwerów 13.11.2018 WZP-5573/18/243/Ł
62 Dostawa mas samopoziomujących i wykładzin 09.11.2018 WZP-6277/18/288/IR
63 Dostawy i montaż klimatyzatorów 06.11.2018 WZP-5639/18/252/AG
64 Usługa przygotowania i dostarczania posiłków 06.11.2018 WZP-6135/18/286/Z
65 Dostawy oleju napędowego grzewczego do celów opałowych 06.11.2018 WZP-5999/18/283/AG
66 Dostawa 94 szt. stanowisk do rozładowywania broni 05.11.2018 WZP-5844/18/274/Z
67 Dostawa dwóch wózków widłowych 02.11.2018 WZP-5805/18/271/T
68 Świadczenie usług telekomunikacyjnych 31.10.2018 WZP-5802/18/270/Ł
69 Dostawa zestawów teleinformatycznych 31.10.2018 WZP-6159/18/287/Ł
70 Dostawy rejestratorów korespondencji 31.10.2018 WZP-5574/18/244/Ł
71 Zakwaterowanie i wyżywienie 110 funkcjonariuszy sił wsparcia z kraju - postępowanie objęte umową ramową 31.10.2018 WZP-5877/18/279/Z
72 Zakwaterowanie i wyżywienie 110 funkcjonariuszy sił wsparcia z kraju - postępowanie objęte umową ramową 31.10.2018 WZP-5876/18/278/Z
73 Dostawa ciągnika do prac ogrodowych i komunalnych wraz z osprzętem 31.10.2018 WZP-5726/18/268/T
74 Zakwaterowanie i wyżywienie 220 funkcjonariuszy sił wsparcia z kraju - postępowanie objęte umową ramową 31.10.2018 WZP-5873/19/275/Z
75 Zakwaterowanie i wyżywienie 110 funkcjonariuszy sił wsparcia z kraju - postępowanie objęte umową ramową 31.10.2018 WZP-5874/19/276/Z
76 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia Funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową 31.10.2018 WZP-5875/18/277/Z
77 Dostawa materiałów kancelaryjnych - postępowanie objęte umową ramową. 29.10.2018 WZP-5886/18/280/Z
78 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia Funkcjonariuszy Policji 25.10.2018 WZP-5893/18/281/Z
79 Dostawa 5 pojazdów nieoznakowanych do przewozu min. 8 osób 25.10.2018 WZP-5591/18/248/T
80 Dostawa podnośnika koszowego hydraulicznego na przyczepie 24.10.2018 WZP-4991/18/220/T
81 Dostawa odczynników i materiałów do badań genetycznych 23.10.2018 WZP – 5828/18/273/Z
82 Dostawy rękawic roboczych i jednorazowych 23.10.2018 WZP-5613/18/249/Z
83 Dostawa i uruchomienie stacji bazowych DMR 22.10.2018 WZP-5707/18/256/Ł
84 Dostawy siedzisk 22.10.2018 WZP-5492/18/240/Z
85 Dostawa 6 pojazdów typu Mała Więźniarka MW 22.10.2018 WZP-5669/18/255/T
86 Dostawa pojazdu ciężarowego 22.10.2018 WZP-5590/18/247/T
87 Dostawa jednego autobusu do przewozu min. 42 osób 22.10.2018 WZP-5652/18/254/T
88 Dostawa ciągnika komunalnego wraz z osprzętem 19.10.2018 WZP-4939/18/214/T
89 Zaprojektowanie i wybudowanie siedziby Komisariatu Policji w Pomiechówku 19.10.2018 WZP-5581/18/246/IR
90 Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Prażmowie 19.10.2018 WZP-5299/18/233/IR
Powrót na górę strony