Dostawy komputerów przenośnych o zwiększonej odporności .

Data publikacji 04.07.2018    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-2605/18/107/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30213100-6

Uwaga zmiana terminu składania ofert na 23.08.2018 r. godz.: 12:00

Powrót na górę strony