Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji

Data publikacji 09.07.2018    poniżej 750 000 euro
Nr referencyjny: WZP-3453/18/161/F
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 85120000-6
Powrót na górę strony