Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, przy ul. Janowskiego 7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Data publikacji 27.07.2018    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP- 3846/18/177/IR
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71220000-6, 71320000-7
Powrót na górę strony