Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
41 Dostawy dużego i małego sprzętu AGD 04.11.2014 WZP-3829/14/117/Z
42 Dostawa wyposażenia biurowego do nowowybudowanych i wyremontowanych obiektów Komendy Stołecznej Policji - część I 27.10.2014 WZP-3822/14/116/Z
43 Świadczenie usług w zakresie badańlekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policjęna rzecz Komendy Powiatowej Policji w Otwocku 15.10.2014 WZP-3625/14/112/F
44 Dostawy drukarek 10.11.2014 WZP-3603/14/111/Ł
45 Studia podyplomowe i kursy specjalistyczne realizowane w formie zdalnego nauczania (e-learning) 17.10.2014 WZP-3600/14/110/Dz
46 Dostawa systemu wspomagania rekonstrukcji zdarzeń drogowych 02.10.2014 WZP-3513/14/108/Ł
47 Zaprojektowania i wybudowania wydzielenia pożarowego Sekcji Łączności Wydziału Teleinformatyki KSP oraz wydzielenia pożarowego łącznika między budynkami siedziby Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie 02.10.2014 WZP-3286/14/105/IR
48 Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, wydzieleń pożarowych klatek schodowych, oddymiania, przebudowy instalacji hydrantowej wewnętrznej i oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych w 30.09.2014 WZP-3285/14/104/IR
49 Dostawa energii elektrycznej 23.09.2014 WZP-3270/14/103/AG
50 Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy przenośnych zestawów komputerowych 25.09.2014 WZP-3233/14/102/Ł
Powrót na górę strony