Dostawa wyposażenia biurowego do nowowybudowanych i wyremontowanych obiektów Komendy Stołecznej Policji - część I

Data publikacji 27.10.2014    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3822/14/116/Z
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 39111000-3, 39151000-5, 39141200-4, 44421000-7
Powrót na górę strony