Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy przenośnych zestawów komputerowych

Data publikacji 25.09.2014    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3233/14/102/Ł
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30213100

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert

Powrót na górę strony