Studia podyplomowe i kursy specjalistyczne realizowane w formie zdalnego nauczania (e-learning)

Data publikacji 17.10.2014    Powyżej 134.000,00 euro
Nr referencyjny: WZP-3600/14/110/Dz
Wartość zamówienia: Powyżej 134.000,00 euro
Wspólny słownik zamówień: 80500000-9, 80300000-7, 80420000-4
Powrót na górę strony