Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
31 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na świadczenie usług w zakresie zakwaterowania i wyżywienia Funkjonariuszy Policji 28.10.2014 WZP- 4120/14/127/Z
32 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na świadczenie usług w zakresie zakwaterowania i wyżywienia Funkjonariuszy Policji 28.10.2014 WZP-4119/14/126/Z
33 Dostawa systemu wspomagania rekonstrukcji zdarzeń drogowych 20.10.2014 WZP-4056/14/125/Ł
34 Zaprojektowania i wybudowania wydzielenia pożarowego Sekcji Łączności Wydziału Teleinformatyki KSP oraz wydzielenia pożarowego łącznika między budynkami siedziby Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie 24.10.2014 WZP-4044/14/124/IR
35 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, typu furgon, dostawczy, specjalny 19.11.2014 WZP-3900/14/123/T
36 Dostawy artykułów oświetleniowych 20.11.2014 WZP-3897/14/122/AG
37 Umowa ramowa na dostawy baterii do radiotelefonów i terminali użytkowanych przez KSP 27.11.2014 WZP-3885/14/121/Ł
38 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów 06.11.2014 WZP-3878/14/120/Ł
39 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy materiałów kancelaryjnych 17.10.2014 WZP-3831/14/119/Z
40 Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji 13.10.2014 WZP-3830/14/118/Z
Powrót na górę strony