Dostawy artykułów oświetleniowych

Data publikacji 20.11.2014    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3897/14/122/AG
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 31510000-4, 31520000-7, 31530000-0

Uwaga! Nowy wzór załącznika nr 2 i 7 do SIWZ.

Powrót na górę strony