Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, wydzieleń pożarowych klatek schodowych, oddymiania, przebudowy instalacji hydrantowej wewnętrznej i oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych w

Data publikacji 30.09.2014    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3285/14/104/IR
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 71320000-7
Powrót na górę strony