Usługi sprzątania

Data publikacji 21.01.2020    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-155/20/08/AG
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 90911000-6; 90911200-8; 90911300-9; 90919100-3; 960918000-5; 90919200-4; 90611000-3; 90620000-9; 90630000-2; 98310000-9

Uwaga: Ustalono termin wizji lokalnej na dzień 24.01.2020 r. o godz. 13:00!

Uwaga: Zmieniono termin składania ofert z 29.01.2020 r. godz. 12:00 na 30.01.2020 r. o godz. 12:00!

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony