Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
31 Dostawa 2 pojazdów osobowo-terenowych 18.11.2019 WZP-6623/19/348/T
32 Dostawa bezustnikowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - Postępowanie objęte umową ramową 15.11.2019 WZP-6421/19/337/Z
33 Dostawa niszczarek biurowych P-5 - Postępowanie objęte umową ramową 15.11.2019 WZP-6538/19/346/Z
34 Dostawa rękawic jednorazowych - Postępowanie objęte umową ramową 15.11.2019 WZP-6537/19/345/Z
35 Zakup specjalistycznych narzędzi i materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KSP 13.11.2019 WZP-6300/19/329/Ł
36 Wykonanie inwentaryzacji i audytu stanu technicznego istniejących sieci i instalacji elektroenergetycznych, koncepcji i założeń dla sporządzenia Dokumentacji Projektowo- Kosztorysowej oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla siedziby KSP przy ul. Nowolipie 2 i 2A w Warszawie 13.11.2019 WZP-6475/19/344/IR Link
37 Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego 13.11.2019 WZP-6454/19/343/Z
38 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu BROTHER 13.11.2019 WZP-6435/19/339/Ł
39 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu KYOCERA 13.11.2019 WZP-6436/19/340/Ł
40 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu EPSON 13.11.2019 WZP-6434/19/338/Ł
Powrót na górę strony