Wykonanie inwentaryzacji i audytu stanu technicznego istniejących sieci i instalacji elektroenergetycznych, koncepcji i założeń dla sporządzenia Dokumentacji Projektowo- Kosztorysowej oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla siedziby KSP przy ul. Nowolipie 2 i 2A w Warszawie

Data publikacji 13.11.2019    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6475/19/344/IR
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71321000; 71314000
Powrót na górę strony