Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
51 Dostawy oznaczeń stopni służbowych i rodzajów służb 31.10.2019 WZP-6074/19/312/Z
52 Dostawy odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych 30.10.2019 WZP-6094/19/314/Z
53 Wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynków Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Belwederskiej 16 30.10.2019 WZP-6227/19/327/IR
54 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 30.10.2019 WZP-5975/19/307/AG Link
55 Dostawy rękawic skórzanych letnich i zimowych 29.10.2019 WZP-5761/19/299/Z
56 Dostawa kamizelek ostrzegawych z napisem "POLICJA" - Postępowanie objęte umową ramową 25.10.2019 WZP-6104/19/315/Z
57 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia Funkcjonariuszy Policji - Zadanie nr 3 - Postępowanie objęte umową ramową 25.10.2019 WZP-6119/19/318/Z
58 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia Funkcjonariuszy Policji - Zadanie nr 2 - Postępowanie objęte umową ramową 25.10.2019 WZP-6123/19/322/Z
59 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia Funkcjonariuszy Policji - Zadanie nr 1 - Postępowanie objęte umową ramową 25.10.2019 WZP-6122/19/321/Z
60 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia Funkcjonariuszy Policji - Zadanie nr 11 - Postępowanie objęte umową ramową 25.10.2019 WZP-6121/19/320/Z
Powrót na górę strony