Dostawa wraz z instalacją oraz uruchomieniem urządzeń do zabezpieczenia ruchu sieciowego

Data publikacji 19.11.2018    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6690/18/304/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30232000-4

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 30.11.2018 r. godz.: 10:00.

Powrót na górę strony