Dostawy urządzeń drukujących

Data publikacji 20.09.2018    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4655/18/206/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30232100-5

Uwaga: zmiana załączników do edycji!

Zmieniony załącznik 1A - 1B do SIWZ.

Zmieniony załącznik 2A - 2B do SIWZ.

Powrót na górę strony