Remont dachu budynku KP Warszawa Żoliborz wraz z zaprojektowaniem, demontażem i wykonaniem nowej instalacji odgromowej

Data publikacji 19.09.2018    poniżej 5 548 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5089/18/225/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45200000-7, 45300000-0

Uwaga: zmiana terminu składania ofert z 04.10.2018 r. godz. 12:00 na 08.10.2018 r godz. 12:00! Zmianie ulega też Załącznik nr 7 do SIWZ.

Powrót na górę strony