Wymiana stolarki okiennej z robotami towarzyszącymi w budynku Komisariatu Policji Warszawa Białołęka przy ul. Myśliborskiej 65

Data publikacji 09.08.2018    poniżej 5 548 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4212/18/193/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45421000-4, 45421100-5, 45400000-1
Powrót na górę strony