Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budowlano - wykonawczej i kosztorysów inwestorskich dla zadania budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku

Data publikacji 07.08.2018    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP- 4115/18/188/IR
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71220000-6, 71320000-7
Powrót na górę strony