Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
81 Dostawa kamizelek ostrzegawczych- postępowanie objęte umową ramową. 06.11.2017 WZP-3866/17/169/Z
82 Dostawa rękawic jednorazowych - postępowanie objęte umową ramową. 03.11.2017 WZP-3867/17/170/Z
83 Świadaczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji, zadanie 9 - postepowanie objęte umową ramową. 03.11.2017 WZP-3936/17/203/Z
84 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji, zadanie nr 8 - postepowanie objęte umową ramową. 03.11.2017 WZP-3926/17/193/Z
85 Wymiana lini kablowej zasilającej niskiego napięcia i oświetlenia zewnętrznego z słupami w OPP KSP. 02.11.2017 WZP-3603/17/147/IR
86 Dostawa sznurów galowych - postępowanie objęta umową ramową. 02.11.2017 WZP-3870/17/173/Z
87 Dostawy drukarek. 02.11.2017 WZP – 3681/17/154/Ł
88 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji, zadanie nr 5 - postępowanie objęte umową ramową. 31.10.2017 WZP-3934/17/201/Z
89 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji, zadanie nr 1 - postępowanie objęte umową ramową. 31.10.2017 WZP-3932/17/199/Z
90 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji, zadanie nr 6 - postępowanie objęte umową ramową. 31.10.2017 WZP-3933/17/200/Z
Powrót na górę strony