Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
61 Dostawa radiotelefonów pracujących w systemie TETRA (typ 4) - postępowanie objęte umową ramową. 09.11.2017 WZP-3883/17/178/Ł
62 Dostawa radiotelefonów pracujących w systemie DMR (typ 10) - postępowanie objęte umową ramową. 08.11.2017 WZP-3891/17/186/Ł
63 Dostawa radiotelefonów pracujących w systemie DMR (typ 8) - postępowanie objęte umową ramową. 08.11.2017 WZP-3890/17/185/Ł
64 Dostawa radiotelefonów pracujących w systemie DMR (typ7) - postępowanie objęte umową ramową. 08.11.2017 WZP-3889/17/184/Ł
65 Dostawa radiotelefonów pracujących w systemie DMR (typ12) -postępowanie w ramach umowy ramowej . 08.11.2017 WZP-3892/17/187/Ł
66 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymywanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję na terenie działania Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie. 08.11.2017 WZP-4162/17/217/F
67 Dostawa druków w postaci luzów i teczek - postępowanie objęte umową ramową 08.11.2017 WZP-4070/17/211/Z
68 Dostawa radiotelefonów pracujących w systemie TETRA - postępowanie objęte umową ramową. 08.11.2017 WZP-3888/17/183/Ł
69 Dostawa radiotelefonów pracujących w systemie TETRA - postępowanie objęte umową ramową. 08.11.2017 WZP-3885/17/180/Ł
70 Dostawa radiotelefonów pracujących w systemie TETRA - postępowanie objęte umową ramową. 08.11.2017 WZP-3887/17/182/Ł
Powrót na górę strony