Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
261 Wykonanie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania oraz napraw urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. 30.11.2016 WZP-4711/16/248/Z
262 Dostawa Opon Zimowych 16.11.2016 WZP-4323/16/224/T
263 Świadczenie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych 02.11.2016 WZP-4161/16/214/AG
Powrót na górę strony