Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
51 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę druków w postaci kartek luzem, bloczków oraz teczek 18.04.2016 WZP-1450/16/85/Z
52 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę materiałów gospodarczych 15.04.2016 WZP-1264/16/74/AG
53 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową, na dostawy akumulatorów do radiotelefonów i terminali 20.05.2016 WZP-1960/16/105/Ł
54 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową, na dostawy akumulatorów do radiotelefonów i terminali 20.05.2016 WZP-1960/16/105/Ł
55 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową, na dostawy akumulatorów do radiotelefonów i terminali 17.05.2016 WZP-1957/16/103/Ł
56 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową, na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń mari Oki, Brother 16.05.2016 WZP-1774/16/10/Ł
57 Dostawy części zamiennych do samochodów marki VOLKSWAGEN T-4 16.05.2016 WZP-1620/16/93/T
58 Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali 13.05.2016 WZP-1273/16/78/Ł
59 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową, na dostawę druków w postaci książek 11.05.2016 WZP-1829/16/102/Z
60 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę artykułów oświetleniowych 04.05.2016 WZP-1764/16/100/AG
Powrót na górę strony