Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
11 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę artykułów oświetleniowych 11.03.2016 WZP-782/16/39/AG
12 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę kabli miedzianych z materiałami eksploatacyjno-naprawczymy 11.03.2016 WZP-802/16/40/Ł
13 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę kserokopiarek 10.03.2016 WZP-658/16/34/Z
14 Świadczenie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji 01.04.2016 WZP-988/16/66/Z
15 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę anten do łączności radiowej wraz z ackesoriami instalacyjnymi 01.04.2016 WZP-1098/16/69/Ł
16 Świadczenie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji 31.03.2016 WZP-983/16/16/Z
17 Świadczenie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji 31.03.2016 WZP-987/16/65/Z
18 Świadczenie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji 31.03.2016 WZP-989/16/67/Z
19 Narkotesty i odczynniki do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych 31.03.2016 WZP-1217/16/72/Z
20 Dostawy kabli telekomunikacyjnych oraz materiałów do naprawy kabli 31.03.2016 WZP-854/16/47/Ł
Powrót na górę strony