Wykonanie Opinii geotechnicznej określającej przydatność gruntów na potrzeby budownictwa tj. planowanej budowy nowej siedziby KPP w Mińsku Mazowieckim

Data publikacji 14.06.2018    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-369/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71.35.20.00-0 , 71.33.20.00-4
Powrót na górę strony