Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej w budynku Posterunku Policji w Kampinosie przy ul. Szkolnej 1 A.

Data publikacji 11.05.2018    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-280/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71.24.20.00-6, 71.32.00.00-7, 71.70.00.00-5, 45.00.00.00-7, 45.33.20.00-3, 45.32.10.00-3
Powrót na górę strony