Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu i podwyższenia murowanego ogrodzenia działki nr 9 przy ul.Marsa 84 w Warszawie.

Data publikacji 11.04.2018    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-175/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45200000-9, 45100000-8, 45110000-1, 45111291-4, 45111200-0, 71320000-7
Powrót na górę strony