Wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych kotłowni olejowej/gazowej zamontowanej w KP w Stanisławowie ul. Rynek 32A

Data publikacji 05.08.2016    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50531100-7
Powrót na górę strony