Przebudowa pomieszczeń Stołecznego Stanowiska Kierowania w systemie Zaprojektuj i wybuduj

Data publikacji 18.02.2020    poniżej 5 350 000 euro
Nr referencyjny: WZP-767/20/64/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 350 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71320000-7; 71242000-6; 71248000-8; 45000000-7; 45210000-2; 45300000-0; 45310000-3; 45312000-7; 45314000-1; 45314300-4; 45330000-9; 45400000-1; 32323500-8; 32333100-7; 32412100-5; 32421000-0; 32562000-0; 34971000-4; 45232300-5; 50000000-5

Uwaga: Wyznaczono termin wizji lokalnej na dzień 28.02.2020 r. godz. 10:00!

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 04.03.2020 r. godz. 12:00 na 12.03.2020 r. godz. 12:00!

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony