Malowanie ścian wewnętrznych z przygotowaniem powierzchni hali małej Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 72 wraz z wykonaniem robót budowlanych

Data publikacji 22.11.2018    poniżej 5 548 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6799/18/307/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 454530000-7; 45442100-8; 45200000-9; 45262310-7; 45262300-4; 45330000-9; 45261320-3

Uwaga: wyznaczony termin wizji na dzień 30.11.2018 r. godz. 8:00!

Uwaga: wyznaczony termin drugiej wizji na dzień 5.12.2018 r. godz. 14:30!

Powrót na górę strony